Oferta programowa

Pracujemy z dziećmi nowatorskimi metodami:
* realizujemy pomysły i inwencję twórczą nauczycieli;
* wykorzystujemy metody odtwórcze:
– zabawowo-naśladowcze,
– zadaniowe,
– sytuacyjne;
* twórcze:
– gimnastyka twórcza R. Labana,
– ruch rozwijający W.Sherborne,
– gimnastyka ekspresyjna A.M. Kniessów,
– technika swobodnego tekstu C. Freineta,
– metoda wczesnego wprowadzania dziecka w świat pisma dr J. Majchrzak,
– metoda twórczego myślenia J.Osborne,
– metoda dobrego startu wg M. Bogdanowicz,
– relaksacja progresywna wg Jacobsona,
– relaksacja oddechowa wg Wintreberta,
– trening autogenny Schultza,
– muzykodrama dla dzieci,
– pedagogika zabawy.
Do naszej oferty wpisały się:
* zajęcia muzyczno- wokalne:
– urozmaicanie zajęć manualnych wspólnym śpiewem,
– organizowanie spotkań przy danym temacie muzycznym,
– wprowadzanie instrumentów, dźwięków, tonów, odgłosów dźwiękonaśladowczych do zajęć,
– stymulowanie samopoczucia poprzez dozowanie muzyki o odpowiednim tempie, rytmie, natężeniu;
* zajęcia z elementami choreografii:
– nauka tańca na siedząco, na przywitanie, pożegnanie, z chusteczkami, do muzyki ludowej, powżnej, itp.
– prowadzenie zajęć pozwalających na wyrażanie samopoczucia poprzez ruch, gest, mimikę;
* warsztaty teatralne,
* warsztaty plastyczne,
* gimnastyka – ćwiczenia:
– oddechowe,
– rozluźniające,
– wzmacniające,
– ogólno usprawniające,
– korekcyjne,
są to ćwiczenia mające najczęściej charakter zabawy.
* zajęcia logorytmiczne:
– muzyczne zabawy z wierszem,
– tworzenie układu gestodźwięków,
– zabawy rytmiczne z piosenką,
– tworzenie ruchu;
* zajęcia logopedyczne – ćwiczenia:
– usprawniające narządy artykulacyjne,
– oddechowe,
– rytmizujące,
– słuchu fonetycznego,
– mimiczne,
Język angielski, religia na życzenie rodziców.