Cele

Celem naszego przedszkola jest:

1) otoczenie opieką,zapewnienie bezpieczeństwa

oraz wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci,

zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami;

2) umożliwienie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

oraz w razie potrzeby logopedycznej;

3) tworzenie warunków do wszechstronnego,

intensywnego uczestniczenia dzieci w działaniu,

przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.