Język angielski – pięciolatki

Kluczowe

jumper

coat

hat

scarf

T-shirt

shorts

hot/cold

red

 

 Powtarzane

 

Hello.

Bye-bye.

big/small

happy/sad

blue

yellow

liczby 1–3

Bierne

 

clothes

Hi!

It’s a happy day.

Let’s jump/play.

I’ve got something for you.

I’m ready!

Jump up and down.

Turn around.

everyone

Cheeky and Rory are going to the park.

Let’s go.

It’s cold.

I’m hot/cold.

Look at me!

This is fun!

I’m taking my … off.

quick

It’s getting cold.

Put your … on.

I put my … on.

It’s hot/cold.

Where’s my …?

shape

What’s on the mat today?

Put up your hand to play.

Very nice!

 

Używane na zajęciach

Let’s sing …

Put your … on.

Well done!

Thank you.

Shh! Be very quiet.

Come with me.

Point to …

Draw …

Look!

Colour …

Look! It’s Cheeky’s town. Where’s Cheeky going today? Yes!/No!

It’s story time.

What’s this?

Show me the …

Stick on …

What’s this?

That’s right!

Here’s the …

What colour is/are the …?

What can she wear?

Match …

Touch …

Find …

What’s in the bag?

Do you remember …?

What’s your favourite song?

Główne cele nauczania

Rozpoznawanie i nazywanie ubrań

Słuchanie historyjki ze zrozumieniem

Odgrywanie historyjki

Śpiewanie piosenek i odgrywanie ich treści

Rozróżnianie pojęć hot i cold

Rozpoznawanie koloru czerwonego

Liczenie do trzech

Główne kryteria oceny

Dzieci powinny:

wykazywać zainteresowanie historyjką

rozpoznawać postacie z historyjki

rozpoznawać nazwy ubrań

rozpoznawać kolor czerwony

rozumieć znaczenie słów hot i cold

liczyć do trzech

reagować na proste polecenia nauczyciela

uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych

śpiewać piosenki i odgrywać ich treść

rozwijać orientację przestrzenną, koordynację ruchową i zdolności motoryczne