Myszki

Posiłki:
8.00 – 8.30 – śniadanie
13.00 – 13.30 – obiad
14.30 – 15.00 – podwieczorek

Zajęcia dodatkowe MYSZKI

PONIEDZIAŁEK

8.30 – 8.45 – j. angielski

9.15 – 10.00 – rytmika

WTOREK

8.30 – 8.45 – j. angielski

9.20 – 9.40 – gimnastyka

ŚRODA

8.30 – 8.45 – j. angielski

9.00 – 9.30 – gimnastyka korekcyjna

9.30 – 10.00 – katecheza

CZWARTEK

8.35 – 9.00 – j. angielski

8.30 – 9.00 – logopedia

PIĄTEK

8.30 – 8.45 – j. angielski

J. ANGIELSKI – MAJ

Insects and nature: fly, bee, buterfly, dragonfly, ladybird, flowers,

Zabawa: ,,Find the pairs”

Family: przypomnienie słów związanych z rodziną

Zabawy przy piosenkach: ,,Finger family”, ,,Baby shark”

Mother’s day: kiss, hug, gift, heart

Piosenka: ,,Skidamarink”

Picnic time: apples, cheese, sandwitch, water, biscuits, orange, juice

Zabawa przy piosence: Dee-do-damm

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MAJ

1.  „Jestem Europejczykiem”(04.05. 06.05.2022r.) Wyjaśnienie znaczenia zdań „Jesteśmy Polakami”, „Jesteśmy Europejczykami”, wyjaśnienie jakie znaczenia dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej, poznanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej, poznanie symboli, flagi i hymnu UE, poznanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji i baśni wybranych państw UE.
2. „Łąka wiosną”(09.05.-13.05.2022r.)Poznawanie zwierząt i roślin jakie można spotkać wiosną na łące, rozumienie pojęcia owady,  zapoznanie z etapami rozwojowymi motyla, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, zwracanie uwagi na kolorystykę wiosennej łąki, wzbudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, rozumienie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
3. „Poznajemy świat za pomocą zmysłów”(16.05.-20.05.2022r.) Poznawanie roli zmysłów w życiu człowieka, dbanie o higienę zmysłów, świadome wykorzystywanie swoich zmysłów.
4. „Nasi rodzice”(23.05.-27.05.05.2022r.) Podawanie informacji na temat rodziny, opisywanie wyglądu rodziców, podawanie powiązań między członkami rodziny, wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom, dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie (np. sposobów wspólnego spędzania czasu, określanie czynności wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny).

5. „Dzień Dziecka” (30.05.-03.06.2022r.) Określanie cech wyglądu dzieci, czerpanie radości ze wspólnych zabaw.

„Nasze zmysły” (J. Zbieralska)

Na rumianku w krasnej sukni
przycupnęła boża krówka
Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci
więc zatańczmy z nimi chwilę.”

Kwaśny, słony, gorzki, słodki,
Cztery smaki, które znamy.
Za pomocą jamy ustnej
Zmysły smaku rozróżniamy.

Słyszysz szepty, głośne tony
I muzykę miłą uchu.
Każdy dźwięk cichy lub głośny
Odbierasz przez zmysły słuchu.

Rozpoznajesz kształt i kolor.
Widzisz w prawym, w lewym oku.
Widzisz wszystko to, co inni,
Za pomocą zmysłu wzroku.

Czasem śmierdzi, czasem pachnie,
My zapachy rozróżniamy.
Kiedy nos wciąga powietrze,
Zmysły węchu pobudzamy.

Ciepłe, zimne, miękkie, twarde,
Dłonie wszystko dotykają,
Aby stwierdzić, co jest jakie,
Poprzez dotyk wyczuwają.

Spacer z tatą” (M. Mrózek – Dąmbska)

A kiedy będzie słońce i lato,
pójdziemy sobie na spacer z tatą.
Ja będę miała nową sukienkę,
tato mnie będzie trzymał za rękę.
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
będziemy liczyć chmury na niebie,
będziemy liczyć drzewa przy drodze,
będziemy skakać na jednej nodze.
Miniemy kino, szkołę, aptekę,
jeszcze spojrzymy z mostu na rzekę,
jeszcze okruchy rzucimy falom,
kupimy w kiosku różowy balon.
Kiedy już będę bardzo zmęczona,
tato posadzi mnie na ramiona
(tacy będziemy jak nikt szczęśliwi).
A wokół ludzie będą się dziwić
i wszyscy będą patrzyli na to,
jak na barana niesie mnie tato.”

 „Łąka” (I. Salach)

„Łąka tylu ma mieszkańców
zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka
tutaj kwiatek – o różowy
Z kopca wyszedł krecik mały
obok niego idzie mrówka.

J. ANGIELSKI – KWIECIEŃ

Actions: walk, wash, climb, swim, hop, roll (,,Around a circle” – nauka piosenki)

Jobs: policeman, nurse, firefighter, farmer, doctor, waiter, teacher

Sports: Football, basketball, riding a bike, swimming, running (We all fall down”)

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KWIECIEŃ

„Wielkanocne zwyczaje /04.04. – 08.04.2022/ Poznanie polskich tradycji wielkanocnych, wyjaśnienie symboliki produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyku. Poznanie różnych sposobów ozdabiania wielkanocnych jaj, omówienie symboli związanych z Wielkanocą, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych.

„Razem z książką wchodzę w świat” /11.04.-15.04.2022/ Uświadomienie znaczenia książki w życiu człowieka, rozróżnianie miejsc związanych z książką: biblioteki, księgarni, drukarni. Poznanie nazw zawodów związanych z wydawaniem książek: autor, redaktor, grafik, drukarz. Poznanie pojęć: literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura dla dorosłych, encyklopedia, podręcznik, album, czasopismo.

„W teatrze”/19.04.- 22.04.2022/ Wzbudzanie zainteresowania teatrem, rozwijanie aktywności twórczej. Wzbudzanie zainteresowania teatrem. Swobodne improwizacje słowne i ruchowe. Uczestniczenie w w zabawach pantomimicznych a elementem dramy.

„Polska moja ojczyzna”/25.04.-29.04.2022/ Uświadomienie przynależności do własnego kraju, budowanie poczucia bycia Polakami. Utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych. Rozbudzenie zainteresowania ojczyzną. Dostrzeganie piękna wokół nas. Uwrażliwianie na piękno historii Polski i zabytków.

„Jesteśmy Polką i Polakiem”

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

„Dyrygent” (J. Kierst)


Przedstawiam Wam, Drodzy czytelnicy,
mego przyjaciela – dyrygenta.
Kocha się on w nutach i muzyce,
i w instrumentach.

Jest chudy, wysoki jak słonecznik,
co wyrasta nad kwiaty,
ale w ręce ma czarodziejską pałeczkę,
zaklęty patyk.

Na koniuszek tej cienkiej pałeczki
patrzą muzykusy –
lecą nuty, półnuty, lecą ósemeczki…
Słuchajcie, kto ma uszy.

Tu na skrzypcach smykami dylu-dylu,
tam – na kontrabasach.
Ten gruby – trutututu! – dmie w trąbkę otyłą,
krętą jak kiełbasa.

„Takie miejsce” (M. Głogowski)

Teatr to jest takie miejsce,
w którym mocniej bije serce.
Jeszcze nim się rozpocznie przedstawienie,
panuje wielki ruch na scenie:
Jedni budują dekoracje,
drudzy wnoszą rekwizyty
(bywa, że solidnie zmachają się przy tym).
A potem, zanim podniesie się kurtyna,
serce aktora prędzej bić zaczyna.
Gong. Światła. Słychać pierwsze słowa…
Już aktor tremę opanował.
A na widowni w czwartym rzędzie
z lewej strony siedzisz ty,
uroczysty i wzruszony,
wstrzymujesz oddech i w sekundzie ciszy
– gdy milknie aktor – własne serce słyszysz!

J. ANGIELSKI – MARZEC

Farm animals: duck/ pig/ cat/ dog/ horse/ cow/ rooster/ sheep/ donkey/ turkey/ hen/ goat/ goose

Piosenka: ,,Old McDonald had a farm”

Spring vocabulary: grass/ sun/ bird/ flowers/ wind/ umbrella/ fly/ ladybag/ butterfly/ grasshooper/ spider/ bee/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE MARZEC

1. „Marcowa pogoda” (28.02. – 04.03.2022r.) Wyjaśnienie znaczenia przysłowia w marcu jak w garncu, samodzielne prowadzenie kalendarza pogody – rozwijanie umiejętności przedstawiania wyników obserwacji i spostrzeżeń za pomocą symboli, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną (coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu), poznanie pomocnej i szkodliwej roli wiatru w działalności ludzi.
2. „Wiosna na wsi” (07.03- 11.03.2022r.) Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, nazywanie domów zwierząt, wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi, wymienianie nazw ptaków zamieszkujących wiejską zagrodę.
3. „Wiosna tuż, tuż” (14.03.-18.03.2022r.) Rozbudzanie zainteresowania zmianami w przyrodzie związanymi z porą roku, poznanie ptaków przylatujących wiosną, nazywanie kwiatów kwitnących w okresie przedwiośnia i wczesną wiosną, zwracanie uwagi na pojawianie się pąków na drzewach i krzewach, omawianie życia ptaków wiosną (budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych).
4. „Dbamy o ziemię” (21.03. – 25.03.2022r.) Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, poszerzanie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, odnawialnymi źródłami energii elektrycznej,  dbania o środowisko, wyrabianie nawyku segregacji śmieci, poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, założenie  w sali zielonego ogródka, poznanie warunków w jakich powinna wzrastać roślina, systematyczne pielęgnowanie roślin w kąciku przyrody.
5. „Muzyka jest wszędzie” (28. 03. -01.04.2022r.) Rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nich dźwiękach i wyglądzie, nazywanie muzyków grających na instrumentach, poznanie zawodu dyrygenta, wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach i oraz innych przedmiotach.

„Zwiastuny wiosny” (O. Adamowicz)

Mała Zosia się zastanawiała, dlaczego jaskółka już przyleciała.
Czyżby się wiosna do nas zbliżała?
Robi się cieplej i wiatr mniej wieje, słoneczko częściej się do nas śmieje.
Po czym więc dzieci wiosnę poznają?
Po listeczkach zielonych, które wyrastają?
Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają?
A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa, zielenią się łąki, zielenią się drzewa.
Ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę już witają.
I mały przebiśnieg budzi się do życia, piękny i radosny jako zwiastun wiosny.
Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna, w błękitnej sukience, ciepła i radosna.
Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata.

„Jajko” (J. Brzechwa)
Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.
Kura wyłazi ze skóry,
Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”
Lecz co można poradzić, kiedy ktoś się uprze?

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,
A ono powiada, że jest kacze.

Kura prosi serdecznie i szczerze:
„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże.”
A ono właśnie się trzęsie
I mówi, że jest gęsie.

Kura do niego zwraca się z nauką,
Że jajka łatwo się tłuką,
A ono powiada, że to bajka,
Bo w wapnie trzyma się jajka.

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę.”
A ono ucieka za miedzę,
Kładzie się na grządkę pustą
I oświadcza, że będzie kapustą.

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,
Bo zrobią z ciebie jajecznicę.”
A jajko na to najbezczelniej:
„Na ulicy nie ma patelni.”

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”
A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą
I ugotowało się na twardo.

„Zwiastuny wiosny (O. Adamowicz)

 Mała Zosia się zastanawiała, dlaczego jaskółka już przyleciała.
czyżby się wiosna do nas zbliżała?
Robi się cieplej i wiatr mniej wieje,
słoneczko częściej się do nas śmieje.
Po czym więc dzieci wiosnę poznają?
Po listeczkach zielonych, które wyrastają?
Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają?
A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa,
zielenią się łąki, zielenią się drzewa.
Ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę już witają.
I mały przebiśnieg budzi się do życia, piękny i radosny jako zwiastun wiosny.
Cieszmy się zatem, że nadchodzi wiosna, w błękitnej sukience, ciepła i radosna.
Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata.

J. ANGIELSKI – LUTY

Opposites: big- small/ fast- slow/ loud – quiet/ hot – cold/ old – young/ low – high

Piosenki: ,,Rolly Polly”, ,,Open close them”

Animals and their body parts: Piosenki ,,Lets go to the zoo”, ,,Walking in the jungle” ,,The jungle”, rymowanka: ,,In the jungle 1, 2, 3…”

House and furniture: living room, dinning room, kitchen, bathroom, bedroom, bed, table, chair

Piosenka: ,,What is it?”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY

1. „Bale w karnawale” (31.01. – 04.02.2022r.): uczestniczenie w dekoracji sali elementami ozdobnymi, rozumienie pojęcia karnawał, stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wytwarzanie miłej i radosnej atmosfery, rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej, przeżywanie nastroju wyjątkowości i radości podczas zabawy, kultywowanie zwyczaju zabaw karnawałowych.

2. „Ważymy i mierzymy” (07.02. – 11.02.2022r.): porównywanie masy przedmiotów, rozwijanie umiejętności mierzenia długości i szerokości za pomocą kroków i buta, poznanie różnych rodzajów wag, wyjaśnienie ich roli w określaniu masy przedmiotów. 3. „Czy jesteśmy sami w kosmosie” (14.02. – 18.02.2022r.): poznanie dawnych i współczesnych środków komunikacji powietrznej, poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat, poznanie różnych faz Księżyca.
4. „Czym odmierzać czas?”(21.02. – 25.02.2022r.): poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, poznawanie wybranych mierników czasu, od starożytności do dnia dzisiejszego, nazywanie pór dnia, porównywanie czasu trwania różnych czynności, wymienianie nazw miesięcy i dni tygodnia

„Balonik”(M. Golc)

Dzisiaj wszystkie baloniki
Tańczą raźno w rytm muzyki.
Ten czerwony – na niteczce –
Podskakuje przy poleczce.
A zielony – ten na sznurku –
Podryguje przy mazurku.
Żółty – na patyku zmierza –
Będzie tańczył poloneza.
Jest niebieski, jest i biały –
Wszystkie w tańcu się spotkały.
Teraz lekko tańczą w koło.
Jest karnawał! Jest wesoło!

„Dwa rękawy” L.J. Kerna
Dwa rękawy
Rozmawiały dwa rękawy
jeden lewy, drugi prawy.
Narzekały oba skrycie
na swe bardzo kiepskie szycie.
Lewy skarżył się cichutko,
że go krawiec uszył krótko.
Prawy łez uronił parę,
bo był długi ponad miarę.
Lewy płakał: – Com ja winny,
że wyglądam jak dziecinny?
Prawy wzdychał: – Jakim cudem
jestem takim wielkoludem?
W końcu rękaw do rękawa
szepnął: – Trudna z nami sprawa.
Do chrzanu jesteśmy oba
z winy krawca brakoroba.

„Różne zegary” (B. Forma)

Tik, tak, tik – brzmią zegary.
Ma ich sto zegarmistrz stary.
Małe, duże, średnich sporo,
wciąż tikają nam wesoło.

Tik, tak, tik, tak, bim, bam, bom
dźwięczy stu zegarów ton.
Nowy zegar się pojawił,
w osłupienie wszystkich wprawił.

Jak to? – dziwią się zegary.
Tylko stoi przez dzień cały?
Bez wskazówek? Bez tikania?
Godzin wcale nie wydzwania.

Wciąż wyświetla cyfry nowe,
aż się wszystkim kręci w głowie.
Nowy zegar się odzywa:
– Tak to teraz z nami bywa.

Taka w nas elektronika,
że już żaden z nas nie tika.
Mechanizmy nowe mamy,
czas dokładnie wyświetlamy.

J. ANGIELSKI – STYCZEŃ

Winter vocabulary: snowman/ snowball/ snowflake/ sledge/ ski

Snowman parts: układanie bałwanka z papieru i nazywanie jego wszystkich części; nauka piosenki ,,I’m a little snowman”

Winter clothes and accessories: hat, scarf, jumper, coat, boots

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE STYCZEŃ

„Zimo baw się z nami” (03..01. – 07.01.2022r.): kształtowanie umiejętności dobierania ubrań stosownych do pogody i rodzaju aktywności, zachęcanie do zdrowego trybu życia, wyjaśnienie pojęcia hartowanie, omówienie właściwych zachowań podczas zabaw zimowych, zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportów zimowych.

„Babcia i dziadek” (10.01. – 14.01.2022r.): podawanie informacji o najbliższych członkach rodziny, nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami, dostrzeganie ważnej roli jaką pełnią dziadkowie w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny, uczestniczenie w krótkich programach artystycznych, zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom, ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym.

„Tak się zachmurzyło” (Z.Dyktor -Dąbrowska)

Tak się zachmurzyło słonko się ukryło.
Pada, pada śnieżek biały dawno go nie było 2x
Chodźmy na saneczki, chłopcy i dzieweczki.
Pojedziemy wszyscy razem z wysokiej góreczki 2x
Biegiem, biegiem, biegiem razem z panem śniegiem.
Przystaniemy na tej górce równiutkim szeregiem 2x
Pędzimy, pędzimy nic się nie boimy.
Aż tu na raz bęc na śnieżek i wszyscy leżymy. 2x

„Kto chce jeździć razem ze mną?”(J. Korczakowska)

Narty suną,
sanki jadą
łyżwy znaczą ślad zygzaków…

Barwny tłumek, 
Głośna radość-
Górka rojna od dzieciaków!

Szczypią nosy,
Uszy palą,
Twarz wesoła i rumiana.

Z dala szosy,
Drogi z dala-
Trwa zabawa już od rana.

„Babcia dobry duszek”(autor nieznany)

Babcia to dobry duszek,
babcia to dobra wróżka.
Babcia często jest przy mnie,
kiedy się kładę do łóżka.

Babcia zna bajek wiele,
lekarstwo na nudę ma.
Babcia jest zawsze wesoła,
na wszystkim dobrze się zna.

Kocham cię moja babciu
zawołać mogę nareszcie.
Babciu bardzo dziękuję,
że babcią moją jesteś.

„Dziadek majster”(autor nieznany)

Dziadek majster co wszystko naprawi.
Najlepszy kolega, który się ze mną bawi.
Umie żartować, robić psoty babci,
pozwala mi w domu chodzić bez kapci.
Wchodzi ze mną na drzewa,
piosenki różne śpiewa, gra w piłkę, łowi ryby,
zabiera do lasu na spacer i grzyby.

J. ANGIELSKI – GRUDZIEŃ

Family:

mummy/ daddy/ grandma/ grandpa/ sister/ brother/ baby

Przypomnienie piosenki ,,Finger family”

Toys:

Doll/ ball/ train/ plane/ teddy bear

Nauka piosenki ,,Where’s my toy?”

Christmas vocabulary:

Christmas tree/ angel/ star/ Santa Claus

Christmas carols:

Nauka kolędy: ,,I wish you a Merry Christmas”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ

1. „Nadchodzi zima” (29.11.-03.12.2021r.): poznawanie oznak zimy, budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną, wymienianie oznak zimy oraz właściwości fizycznych śniegu.

2. „Co robią zwierzęta zimą” (06.12.-10.12.2021r.): wymienianie nazw ptaków zimujących w Polsce, zachęcanie do dokarmiania ptaków, budzenie zainteresowania życiem ptaków, poznanie zawodu leśniczego, zwracanie uwagi na warunki życia zwierząt leśnych zimą, rozpoznawanie zwierząt po śladach na śniegu.
3. „Nadchodzą święta”(13.12.-23.12.2021r.): kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia, podawanie przybliżonych dat, aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych.

4. „Żegnamy stary rok” (27.12.-30.12.2021r.): poznanie zwyczajów związanych z pożegnaniem starego i powitaniem nowego roku, wykonywanie dekoracji, wyrażanie muzyki ruchem.

„Zima” L. Konopiński


Gdy zima do nas przychodzi ze śniegiem,
wiatrem i mrozem,
dziwią się starsi i młodzi,
że świat tak zmieniać się może.
A ja się cieszę szalenie,
z radości skaczę jak zając,
gdy z białych chmurek na ziemię
miliony gwiazdek spadają.
To śnieg tak prószy i prószy
 na lasy, pola i drogę,
a mróz wciąż szczypie mnie w uszy,
choć ja go szczypać nie mogę.
Mróz inne lubi też żarty:
kwiaty do okien przyciska
i wodę zmienia w lód twardy,
by rzeka stała się śliska.
Zima – to taka jest pora,
gdy stary niedźwiedź śpi mocno,
a w swoich dziuplach  i norach
inne zwierzątka odpoczną.
Śpią wszystkie rybki w jeziorze
i nikt nie zbudzi ich chyba,
bowiem przed śniegiem i mrozem
lodowa chroni je szyba.
Na ziemi śniegu aksamit,
a na nim ptaszki drżą bose,
głodne są chyba czasami,
więc im okruszki przyniosę!

,,Malowany wóz” (H. Bechlerowa)

Malowany wóz
dużo gości wiózł.
Był tam kotek pstry,
lew i myszki trzy,
królik z czarnym uchem,
co na trąbce grał
i niebieski ptaszek w kropki,
które czubek miał.

A tu gdzieś pod stołem
wóz zawadził kołem.
Wypadł kotek pstry,
lew i myszki trzy,
królik z czarnym uchem,
co na trąbce grał.
Tylko ptaszek frunął w górę,

bo skrzydełka miał.

,,Bałwaknowy śnieg” autor nieznany

Jedna kula śniegowa,
Druga kula śniegowa,
Jedna mała.
Druga duża.
Z jednej będzie
bałwankowy brzuszek,
z drugiej –
bałwankowa głowa.
Stanie bałwan na środku podwórza!
– Kto mu teraz
zrobi nos z marchewki?
– Kto znajdzie
dwa patyczki
na brewki?
– Kto przyniesie
cztery kamyki,
by mu zapiąć
białe futro na guziki?
Już ma bałwan
kapelusz na głowie
Może się ukłoni
i dzień dobry powie.

„Głoska – litera” – Gawdzik W.

Gdy ktoś zapyta powiedz tak:
 litera to jest pisma znak.
 Literę widzę oraz piszę,
 głoskę wymawiam oraz słyszę.

J. ANGIELSKI – LISTOPAD

Emotions:

I’m happy/ I’m sad/ I’m scared/ I’m angry

piosenka ..If you happy and you know it”

She’s angry/ He’s happy

How do you feel today? Odpowiadanie na pytanie

Body parts:

Head/ nose/ eyes/ arms/ sholuders/ fingers/ legs/ ears/ toes

Piosenki: ,,Head and shoulders”, ,,One little finger”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LISTOPAD

1. „Pada deszcz”: omówienie obiegu wody w przyrodzie, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (padający deszcz, mgła, obniżająca się temperatura, skracająca się długość dnia), wymienianie nazw miesięcy przynależących do jesieni, nazywanie pór roku, poznawanie ich oznak, rozwijanie umiejętności układania gier.
2. „Co robią zwierzęta jesienią?”: pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy (odloty ptaków, robienie zapasów, zasypianie), zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt (gęstnienie futra, piór).
3. „Dbam o zdrowie”: zapoznanie z pracą lekarza i farmaceuty, zwracanie uwagi konieczność zdrowego odżywiania i przestrzegania zasad higieny, propagowanie zdrowego trybu życia.
4. „Kiedy jest mi nudno”: rozwijanie aktywności twórczej, zachęcanie do wspólnych zabaw, zapoznanie z tangramem, szukanie sposobów na nudę. 

5. ,,Nadchodzi zima”: poznawanie oznak zimy, budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną, wymienianie oznak zimy oraz właściwości fizycznych śniegu.

„Deszczowa rymowanka”

Pada deszczyk,
pada deszczyk,
pada tu i tam.

Ja się deszczyku
nie boję,
bo parasol mam.

„Miś” (Cz. Janczarski)

Siedział miś pod sosną, mruczał

i zwierzęta tak pouczał:

„Idzie zima, sen zimowy

jest krzepiący, smaczny, zdrowy”.

Ten słuchał, ów słuchał,

śpią zwierzęta na poduchach.

Miś położył łeb na łapie,

w legowisku ciepłym chrapie.

Jeż w kotlince śpi, niebożę,

Borsuk usunął w ciemnej norze,

ziewnął szczerze – już śpi smacznie,

wkrótce pewnie chrapać zacznie…

Żaby w mule śpią, w strumyku.

Chudy komar już nie bzyka,

w starym dębie śpi w szczelinie.

Zbudzi się, gdy zima minie.

„Mokra pogoda” (A. Galica, T. Pabisiak)

Ref.: Po kałużach chlapu-chlap
Kapią krople kapu-kap
Mokra chmura, szaro-bura
Niesie wielki deszcz.

Słonko dzisiaj wstać nie chciało
Gdzieś za chmury się schowało
Chociaż z nieba kapie, chociaż woda chlapie
Chcemy na spacer iść.

Ref.: Po kałużach chlapu-chlap…

A kalosze i parasol
Już szykują się na spacer
Taka pogoda mokra pogoda
Najlepsza dla nich jest. 

„Jeżyk”(I. Rup)

Idzie jeżyk wąską dróżką,

szuka górki z liści.

Zimą schowa się pod nimi

i wtedy się wyśpi.

J. ANGIELSKI – PAŹDZIERNIK

Powitania/pożegnania:

Good morning/ Good evening – Dzień dobry/ Dobry wieczór

How are you? – Jak się masz?

I’m fine, thank you – Dziękuję, dobrze

Hello! – Cześć!

Bye! Goodbye! -Do widzenia!

Rodzina:

mum/ mother – mama

dad/ father – tata

brother – brat

sister – siostra

grandma/ grandmother – babcia

grandpa/ grandfather – dziadek

Dom:

House/ flat – dom/ mieszkanie

kitchen – kuchnia

bathroom – łazienka

living room – salon

bedroom – sypialnia

Autumn – jesień:

acorns – żołędzie

leaves – liście

cones – szyszki

squirrel – wiewiórka

hedgehog – jeż

Piosenka: ,,All the leaves are falling down”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE PAŹDZIERNIK

1.  ”Moja rodzina”: podawanie informacji na temat swojej rodziny (jak mają na imię mama i tata, jakie zawody wykonują i czym się zajmują, nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny,

2. „To jest mój dom”: poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego, dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, poznawanie zasad działania wybranych urządzeń i zasad bezpiecznego korzystania z nich, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (samowolne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

3. „Domowi ulubieńcy”: poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu (karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer).

4. „Jesienne drzewa”: obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany w przyrodzie, oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich.

Moja wesoła rodzinka

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!

Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
 
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
 
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

„Dom” (rymowanka)

Dom swój każdy z nas ma.

Masz go ty, mam go ja.

On i ona, oni też.

Dom najważniejszy jest.

„Co robi pies” (L.J.Kern)

Kto chrapie na kanapie.

Kto się w ucho przez sen drapie?

Kto, gdy zły, to szczerzy kły?

Kogo czasem gryzą pchły?

Kto się z dziećmi bawi zgodnie?

Wiecie, kto to?No to sza!

Po co budzić ze snu psa…

„Pora wesoła” (M. Głogowski)

Kto powiedział, że jesień jest smutna,

że ma kolor szarego płótna,

że jej prawie nie widać we mgle.

Kto to wszystko powiedział? Ja nie.

Dla mnie jesień to pora wesoła,

roześmiana i gwarna jak szkoła.

Lśniąca skórką kasztana na trawie,

 w odlot ptaków wpatrzona ciekawie.

Jesień-roztargniona malarka-

gubi farby po lasach i parkach,

a ja biegam wciąż za nią z ochotą

i znajdują brąz, czerwień i złoto.

„Moja dłoń” (autor nieznany)

Przy każdej ręce

palców jest pięć.

Przelicz je wszystkie

jeśli masz chęć.

Pierwszy – malutki,

śmiesznie się zgina.

Patrząc na niego

śmiać się zaczynasz.

Drugi – serdeczny,

często się stroi.

Niczego w życiu

on się nie boi.

Trzeci – środkowy,

wysoki taki,

niczym przy szosie

drogowe znaki.

Kolejny, czwarty,

też jest niezbędny.

Grozi – gdy trzeba,

wskazuje błędy.

Piąty zwą kciukiem,

jest bardzo ważny,

choć jego wygląd…

niezbyt poważny.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE WRZESIEŃ

1.W przedszkolu”: poznanie zasad higienicznych obowiązujących w przedszkolu podczas pandemii, wspólne ustalenie zasad postępowania i zachowania w grupie przedszkolnej w oparciu o ilustracje i doświadczenia dzieci, przestrzeganie ich, stosowanie form grzecznościowych, dążenie do kompromisów, nazywanie emocji, wdrażanie do wnioskowania i przewidywania skutków pewnych zachowań oraz ich oceny.

2. „Bądźmy ostrożni” podawanie swojego adresu zamieszkania, zapoznanie z zasadami się po drogach,zapoznanie z pracą policjanta, poznanie numeru alarmowego 112 i sytuacji w jakiej należy go użyć, omówienie czym zajmują się funkcjonariusze policji, straży pożarnej i ratownicy medyczni, zaznajomienie dzieci z numerami alarmowymi,

3. „Jesień w sadzie i w ogrodzie” określanie cech warzyw: kolor, wielkość, kształt, układanie zdań z nazwami warzyw, dzielenie zdań na wyrazy i przeliczanie wyrazów w zdaniu, rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku, nazywanie owoców krajowych i egzotycznych, wyjaśnienie skąd się biorą owoce egzotyczne.

4. „Idzie jesień” : obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę i zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach, poznawanie ogólnej budowy drzew, nazywanie grzybów z podziałem na jadalne i trujące.

„Uliczni detektywi’  (Śpiewające brzdące)

Są na ulicy światła,

Przed nimi zebra jest,

Gdy świeci się czerwone,

Nie można po niej przejść.

Nie! Nie!

Ref. Uliczni detektywi,

Bardzo uważni zawsze są!

Popatrzą w lewo, w prawo, w lewo,

Kiedy na jezdnię wkroczyć chcą!

Są na ulicy światła,

Przed nimi zebra jest,

Gdy świeci się zielone,

To można po niej przejść.

Tak! Tak!

Ref. Uliczni detektywi,

Bardzo uważni zawsze są!

Popatrzą w lewo, w prawo, w lewo

Kiedy na jezdnię wkroczyć chcą! (2x)

„Ogórek wąsaty” (Fasolki)

Wesoło jesienią w ogródku na grządce,Tu ruda marchewka tam strączek,Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,A w kącie ogórek wąsaty.Ref.:Ogórek, ogórek, ogórek,Zielony ma garniturek,I czapkę i sandały,Zielony, zielony jest cały.Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,Deszczowa pogoda przychodzi,Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,I deszczem podlewa ogórki.

„Jesienny kujawiaczek” (autor nieznany)
I. Jesienny kujawiaczekna skakance z wiatru skacze,płaszczyk ma w deszczowych kropkach,daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Ref:Kujawiak, kujawiaczekla, la, la ,la, lala, la, la, la, la.Kujawiak, kujawiaczekla, la, la, la, lala, la, la ,la, la.II. Jesienny kujawiaczekz rudych liści ma kubraczek,czasem gwiżdże, czasem dzwoni,bukiet wrzosów trzyma w dłoni.Ref:Kujawiak, kujawiaczekla, la, la ,la, lala, la, la, la, la.Kujawiak, kujawiaczekla, la, la, la, lala, la, la ,la, la.III. Jesienny kujawiaczekczasem w deszczu cicho płacze,nieraz śmieje się do słońcai orzechy z drzewa strąca.Ref:Kujawiak, kujawiaczekla, la, la ,la, lala, la, la, la, la.Kujawiak, kujawiaczekla, la, la, la, lala, la, la ,la, la.

„Jesień u fryzjera” (D. Gellnerowa)

Przyszła jesień do fryzjera:

Proszę mną się zająć teraz!

Lato miało włosy złote, ja na rude mam ochotę.

No, bo niech pan spojrzy sam,

rudo tu i rudo tam.

Mówi fryzjer:

-Rzeczywiście!

Dookoła rude liście,

ruda trawa, rude krzaki,

chyba modny kolor taki.

Szczotka, grzebień, farby fura,

już gotowa jest fryzura.

Woła jesień: – w samą porę!

Płacę panu muchomorem.

„Naj…” I. Suchorzewska

Najwyżej skaczę,

najszybciej chodzę,

najdłużej stoję

na jednej nodze…

Najzręczniej włażę

na wszystkie drzewa.

Najdalej biegam,

najgłośniej śpiewam…

Najlepsza jestem

w szkole i w domu,

pierwszego miejsca

nie dam nikomu….

Najmądrzej myślę,

najłatwiej robię…

-No i najchętniej

mówisz o sobie.