Sówki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

GRUPA SÓWKI 6-LATKI

Tematy kompleksowe i termin realizacji:

1.     Ja i Moja rodzina (30.09 – 4.10)

2.     Bezpieczna droga do przedszkola (7.10 – 11.10)

3.     Jesień w parku i w ogrodzie (14.10 – 18.10)

4.     Pobaw się ze mną (21.10 – 25.10)

 

 

Założenia miesięczne:

1.     uświadamianie potrzeby dbania o przyjaźń, miłość i szacunek w rodzinie

2.     poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

3.     utrwalanie wiedzy przyrodniczej n/t zwierząt, roślin, zjawisk typowych dla jesieni

4.     uwrażliwianie na potrzebę zabawy w grupie rówieśniczej

 

Założenia tygodniowe:

1.     rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, budowanie więzi emocjonalnej z rodziną, ćwiczenie sprawności manualnej, poznanie kształtu litery e,E, rozumienie relacji rodzinnych, stopnia pokrewieństwa-nazywanie członków rodziny, integracja grupy, rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową, rozwijanie koordynacji ruchowej, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, rozwijanie fantazji i twórczej inwencji dzieci, wdrażanie do systematycznego wykonywania obowiązków związanych z utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu

2.     utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, poznanie wybranych znaków drogowych, opisywanie znaczenia i rodzajów znaków drogowych, rozwijanie umiejętności określania stron ciała: prawa, lewa strona, rozwijanie umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia,

3.     rozpoznawanie kształtu wybranych liści i nazw drzew z których pochodzą, kształtowanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości w formie plastycznej, rozwijanie percepcji zmysłowej, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie koordynacji ruchowej, kształtowanie wyobraźni ruchowej, utrwalanie nazw i kolejności dni tygodnia, rozwijanie słownictwa, wprowadzenie cyfry 2

4.     doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, poznanie kształtu litery I, i, rozwijanie logicznego myślenia, percepcji wzrokowej, odczytywanie wyrazów z poznaną literą, kształtowanie umiejętności współpracy w parach, uwrażliwianie na sygnał dźwiękowy, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie wyobraźni, rozpoznawanie kształtu i nazywanie figur geometrycznych,

 

Realizowane obszary z podstawy programowej: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy

 

Wiersze:

„Album babci” M. Mazan

Nasza babcia ma album ze starymi zdjęciami.

Jeśli ją poprosimy, to przegląda go z nami,

Na tych zdjęciach jest babcia taka, jakiej nie znamy.

Ma pięć lat i kucyki, bawi się z rodzicami.

Babcia patrzy na zdjęcia, śmieje się, trochę płacze,

Ale mówi, albumu nie damy nikomu,

Bo gdy patrzę na zdjęcia, to powracam do domu.

 

„Pięć zasad przedszkolaka” M. Majewska

Nasze uszy pomagają,

Gdy przyjaciel jest w potrzebie.

O porządek w Sali dbają,

Dla kolegów i dla siebie.

 

Nasze uszy są uważne,

By usłyszeć mądre słowa.

Chcemy wiedzieć co jest ważne,

A więc hałas niech się schowa.

 

Nasze oczy widzą wszystko,

Cyfry, kształty i litery,

Bez lunety to, co blisko,

Przez teleskop trzy kratery.

 

Nasze usta mówią ładnie,

Tyle słów magicznych znamy,

Każdy zaraz pewnie zgadnie

Wyraz, co otwiera bramy.

 

 

Nasze nogi chodzą wolno,

Gdy w pobliżu są przeszkody.

Idą żwawo drogą polną,

Biegną, kiedy są zawody.

 

„Przejście przez jezdnię” S. Cłapa

By przez jezdnię przejść bezpiecznie,

Zatrzymaj się koniecznie,

Popatrz w lewo, popatrz w prawo,

W lewo jeszcze raz – no brawo!

Gdy już wszystko masz sprawdzone,

Możesz przejść na drugą stronę.

 

„Dziesięć orzeszków wiewiórki” U. Piotrowska

Dziesięć orzeszków wiewiórka mała

W dziupli wielkiego dębu schowała.

A teraz biega bardzo przejęta,

Gdzie są orzeszki? Oj, nie pamięta.

Z pomocą przyszedł jej Trampolinek,

Już ma wiewiórka wesołą minę.

 

„Mój komputer kolega” S. Karaszewski

Mam komputer super nowy,

Z monitorem kolorowym,

Klawiaturą, stacją dysków

I malutką zwinną myszką.

Wirus popsuł mi komputer,

Już komputer nie jest super,

Ale za to mam dobrego,

Mam kolegę prawdziwego.

Piosenki:

„Moja ulica” M. Studmuller

Moja ulica nie jest długa,

Na kolorowo do mnie mruga,

Mogę bezpiecznie naprzód kroczyć,

Patrząc jej w oczy.

 

Jeżeli puszcza oczko zielone,

Śmiało wędruję na drugą stronę,

Jeżeli czerwień błyśnie jej w oku,

To ani kroku.

 

Na mej ulicy zebrę spotykam,

No a ta zebra wcale nie bryka,

Mogę spokojnie przejść po jej grzbiecie,

Czy wy to wiecie.

 

Moja ulica przechodniów lubi,

Na tej ulicy nikt się nie zgubi.

Dzisiaj na spacer znów nas zaprasza

Ulica nasza.

 

„Święto naszej pani” (sł. Anna Bomba, muz. Miłosz Konarski)

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, że jest święto naszej pani?

W tej piosence opowiemy, za co bardzo ją kochamy.

Ref. Za wesołe iskierki w oczach,

atłasowe wstążki we włosach,

pomocne, otwarte ramiona.

Za to, że uśmiecha się do nas.

 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, jak jest dobra nasza pani? Posłuchajcie więc uważnie, za co bardzo ją kochamy. Ref. Za wesołe iskierki w oczach…

 

„Jesień i zwierzęta” (sł. Monika Majewska, muz. Piotr Opatowicz)

Niedźwiedź najadł się do syta,

już ziewanie słychać głośne.

Zaraz w gawrze smacznie zaśnie

i obudzi się na wiosnę.

 

Ref. Sza, sza, szy, sze, sze, szu,

Jesień zwierzęta tuli do snu.

 

Mały jeżyk już starannie

uformował kopiec z liści.

I zamarzył, żeby wreszcie

swe zimowe bajki wyśnić.

 

Ref. Sza, sza, szy, sze, sze, szu

Jesień zwierzęta tuli do snu.

 

Wiewióreczka nie chce zasnąć,

zgromadziła więc zapasy.

Ma spiżarnie całe pełne

na zimowe trudne czasy.

 

Ref. Sza, sza, szy…

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPA SÓWKI 6-LATKI

Tematy kompleksowe i termin realizacji:

1.     Moje przedszkole (02.09. – 06.-09.)

2.     Ja i ty to my (09.09. – 13.09.)

3.     To jestem ja (16.09. – 20.09.)

4.     Lecą liście kolorowe (23.09. – 27.09.)

Założenia miesięczne:

1. wprowadzanie w świat norm, zasad i reguł,

2. poznanie siebie i współdziałanie z innymi, rozwijanie samowiedzy oraz umiejętności samoregulacji zachowania,

3. odkrywanie poczucia własnej wartości jako osoby,

4.  rozwijanie umiejętności obserwowania zjawisk pogodowych występujących w przyrodzie, odkrywanie świata fauny i flory jesienią.

 

Założenia tygodniowe:

1. budowanie więzi i relacji z przedszkolem, rówieśnikami, tworzenie kodeksu przedszkolaka – gromadzenie wzorców akceptowanych w grupie zachowań na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wspominanie wakacji, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, bogacenie słownictwa, rozwijanie napięcia mięśniowego rąk, doskonalenie umiejętności liczenia elementów, rozwijanie percepcji słuchowej,

2. organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu siebie, emocji i uczuć, doświadczanie możliwości obserwowania siebie i innych, zapoznanie dzieci z literą „a, A”, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,, doskonalenie pamięci i poczucia rytmu,

3.  bogacenie doświadczeń dziecka związanych z poznaniem własnej osoby, w tym odkrywaniu swoich zdolności, zainteresowań, mocnych stron, ograniczeń, obserwowanie siebie na tle innych, doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie i wygłosie, rozwijanie logicznego myślenia, zapoznanie z cyfrą 1, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

4. doświadczanie radości z czerpania bezpośredniego kontaktu z przyrodą w poszczególnych porach roku (jesień),współtworzenie kącika przyrody, gromadzenie darów oraz tego co daje nam przyroda na co dzień zależnie do pory roku, poznanie określonych zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z literą „o, O”, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,  porównywanie długości, rozwijanie zdolności plastycznych z użyciem materiału przyrodniczego.

 

Realizowane obszary z podstawy programowej: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy

 

Wiersze:

„Przyjaciel” M.Mazan

Do czego jest przyjaciel?

Jak to? Do wszystkiego!

Do bawienia się w piłkę

Albo chowanego,

Do fikania koziołków,

Biegania, chodzenia,

Do siedzenia, leżenia

I nicnierobienia.

Przyjaciel przyjacielem

Jest właśnie dlatego,

Że z nim jest mi wesoło,

A smutno bez niego.

 

„Ona i ja” H. Łachocka

Ona ma czarne oczy brwi i warkoczyk,

Ja rudą grzywkę i niebieskie oczy.

Ona rozsądnie zawsze coś powie,

O mnie mówią, że mam pstro w głowie.

Ona chce śpiewać, rozmawiać, czytać,

A ja bym w piłkę grała i kwita.

Więc cóż wspólnego jest między nami?

Chyba to, że jesteśmy przyjaciółkami.

 

„Powietrze” U.Piotrowska

Oto powietrze, bardzo je cenię,

Bo nim oddycha każde stworzenie,

W żaglach łopoce, z ptakami lata,

Szuka nasionek z całego świata.

Lecz z żalem dodam, choć fakt to znany,

Że jego sprawką są huragany.

 

 

Piosenki:

„Trampolina”  sł. M. Strzałkowska, muz. M. Melnicka – Sypko

Trampolina, trampolina!

Od niej wszystko się zaczyna!,

Hop! Do góry na wyprawę!

Po naukę i zabawę!

 

Trampolina! Trampolina!

Skaczą nogi i czupryna!

Hop! Wysoko, aż do nieba!

Tego właśnie na potrzeba.

 

„Dzień dobry”  sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka – Sypko

Lubię, kiedy moja grupa

Stoi w kręgu przed śniadaniem,

Żeby dzień się dla nas zaczął

Najweselszym powitaniem

 

Ref. Dzień dobry, dzień dobry,

Witamy, witamy,

I czołem, i hej, i cześć!

Ja podam ci rękę

Ty podasz mi

I uśmiech podamy też.

 

Lubię, kiedy nasza Pani

Ciągle nowe ma pomysły,

Bo ciekawe co się zdarzy,

Na zajęcia dzieci przyszły.

 

„Zatańcz taniec mój” sł. M. Koc, muz. A. Komilkova

Zatańcz ze mną taniec mój,

Ręce w górę, ręce w dół,

Bioderkami porusz w bok,

Zrób do przodu jeden krok